MADIN USAL

Úvod

Přečtěte si oficiální popis

akademici

Madin Usal

Naše třída a on-line akademického Metodika je založena na třech základních bodech:

Madin Usal
  • Přizpůsobit trénink, tedy přes konzultace a zakázkové oprav studenta rozhoduje o úroveň výcviku, že více než splní vaše požadavky.
<li>Semi skute&#269;n&aacute; <strong>pedagogick&aacute; praxe,</strong> Workshop a praktick&eacute; workshopy, v&yacute;uka ve t&#345;&iacute;d&#283;, a v&#382;dy poskytovat pole on-line praxe u c&iacute;lov&eacute;ho klienta a skute&#269;n&eacute;ho zam&#283;stn&aacute;n&iacute;.</li>
<li><strong>Bl&iacute;zkost fakulty,</strong> akademick&yacute; prolomen&iacute; t&#283;chto p&#345;ek&aacute;&#382;ek, kter&eacute; se pou&#382;&iacute;vaj&iacute; na univerzit&aacute;ch.  M&aacute;steres pro vzd&aacute;len&eacute; t&#345;&iacute;d streamingu umo&#382;&#328;uje vytvo&#345;en&iacute; skupiny a spoluviny mezi u&#269;iteli a studenty.</li>

Vyšetřovat, plán, Materialise, Komunikace ...

Jsou fáze, které rozdělují naši metodiku, tj fázi analýzy současného stavu, což představuje projekt na základě provedené analýzy, s ohledem na proveditelnost ní zhmotní projekt, pokud je to možné, a konečně naučí komunikovat projekt ke klientovi.

Madin Usal
  • Školíme odborníky v interiérového designu, architektury, regenerace měst a rehabilitaci.
<li><strong>V&#283;&#345;&iacute;me, &#382;e</strong> nejlep&scaron;&iacute; zp&#367;sob, jak nau&#269;it je pracovat s realisti&#269;t&#283;j&scaron;&iacute; aspekty profese.</li>
<li>Jsme <strong>pracovat</strong> tak, &#382;e ka&#382;d&yacute; rok m&aacute; student aktualizovan&eacute;ho &scaron;kolen&iacute; a p&#345;edev&scaron;&iacute;m se &uacute;&#269;astn&iacute;.</li>
<li>My <strong>spolupracujeme</strong> s firmami a institucemi na na&scaron;ich projektech spln&iacute;.</li>

Místa

Salamanca

Adresa, 1. řádek
MADIN USAL
Facultad de Bellas Artes
Avenida del la Merced s/n
37005 Salamanca

Salamanca, Kastilie a León, Španělsko