Příprava na zkoušky

Příprava na zkoušky umožňuje žákům a studentům připravit se na přijímací zkoušky na univerzity. Může se jednat o skupinové nebo individuální kurzy. Projděte si níže dostupné možnosti, abyste zjistili, co se nabízí.
PrepScholar nabízí za dostupnou cenu online kurzy připravující na zkoušky SAT, ACT, GRE a GMAT. Program učení upravuje podle toho, co studentovi jde dobře, nebo kde má naopak slabiny. Kurzy jsou sestaveny na základě strategických úvah a vědeckých poznatků. Studenti jsou školeni přesně v těch oblastech, kde to potřebují.
PrepExpert nabízí šestitýdenní online kurz připravující studenty na zkoušky SAT nebo ACT. Kurzy vyučují instruktoři, kteří patří do nejlepšího 1 % na světě. Pokud se do konce kurzu studentovo skóre ve zkoušce SAT nezlepší o 200 bodů nebo ve zkoušce ACT o čtyři body, je studentovi nabídnuto vrácení peněz. Účastníci kurzů získali stipendia na vysoké školy v hodnotě přesahující 100 milionů.
Zkoušku GMAT™️ přijímá více než 7 000 navazujících obchodních studijních programů na celém světě. Nabízí vynikající příležitost prokázat osvojení dovedností nutných k dosažení studijních úspěchů. Každý rok absolvuje zkoušku GMAT online nebo ve zkušebním centru více než 200 000 uchazečů. Chcete-li se dozvědět, jak se stát jedním z nich a jak zajistit, aby měla vaše přihláška na obchodní školu punc výjimečnosti, navštivte webové stránky odkazované níže.
Magoosh provides online GRE test prep that makes studying for standardized tests accessible, effective, and enjoyable. Students can study anytime, anywhere from a computer or phone, and Magoosh is a fraction of the cost of classes or tutors—but with similar or better results.
1,400+ practice questions and 250+ video lessons
Magoosh provides online TOEFL test prep that makes studying for standardized tests accessible, effective, and enjoyable. Students can study anytime, anywhere from a computer or phone, and Magoosh is a fraction of the cost of classes or tutors—but with similar or better results.
420+ practice questions and 140+ video lessons
Magoosh provides online IELTS test prep that makes studying for standardized tests accessible, effective, and enjoyable. Students can study anytime, anywhere from a computer or phone, and Magoosh is a fraction of the cost of classes or tutors—but with similar or better results.
600+ practice questions and 125+ video lessons
Magoosh provides online ACT test prep that makes studying for standardized tests accessible, effective, and enjoyable. Students can study anytime, anywhere from a computer or phone, and Magoosh is a fraction of the cost of classes or tutors—but with similar or better results.
1,300+ practice questions and 250+ video lessons
Magoosh provides online GMAT test prep that makes studying for standardized tests accessible, effective, and enjoyable. Students can study anytime, anywhere from a computer or phone, and Magoosh is a fraction of the cost of classes or tutors—but with similar or better results.
1,300+ practice questions and 340+ video lessons