Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
World Executive Education Institute

World Executive Education Institute

World Executive Education Institute

Úvod

World Executive Education Institute

Nejlepší online kvalifikace v dosahu

WEEI byla založena s cílem poskytovat odborníkům vzácné příležitosti k získání postgraduální kvalifikace z prestižních mezinárodních univerzit. Udržujeme partnerství s různými vysokoškolskými institucemi s cílem poskytovat celé studijní programy online prostřednictvím špičkových pedagogických a moderních technologických systémů.

S WEEI se studenti mohou přihlásit a dokončit práci kdykoli, přičemž jejich akademický pokrok je nastaven podle vlastního rozvrhu a stylu učení. Všechny naše programy jsou průmyslem a odborně relevantní pro zlepšování společnosti obecně.

Naše mise:

Naším cílem je inspirovat profesionály na celém světě k aspiraci na vysokoškolské vzdělání. Kulturní povědomí, komunikace a globální vedení jsou v tomto úsilí silnými stránkami. Globalizované myšlení je nezbytné pro profesní i osobní růst. Naše vzdělávání v evropském stylu připravuje studenty s globálním vědomím založeným na kosmopolitanismu.

126762_0206_BUS_PAS-L-SPACES-1.jpg

Naše programy:

Chápeme, že učíme ty, kteří jsou aktivní v jejich kariéře a profesním životě. Akademický proces byl proto zúžen na základní body, které lze aplikovat prakticky i profesionálně. Náš akademický tým navrhuje a implementuje nejdůležitější materiály do každého kurzu pro efektivní pokrok.

Akreditovaná kvalita:

Ve společnosti WEEI se snažíme navrhnout kurzy, které jsou pro průmysl nejvýznamnější a odpovídají mezinárodním požadavkům na kariéru. Naše kvalita dodávky je schválena několika mezinárodními standardy. To odráží náš závazek vůči našim studentům a fakultě.

Pomůžeme vám dosáhnout vašich akademických cílů.

Akreditace

Kvalitní vzdělávání by mělo být transparentní a akademicky schváleno různými mezinárodními orgány. I když nám není akreditována americká agentura CHEA, všechny naše partnerské instituce jsou uznávány svými příslušnými vládami a licencovány jejich ministerstvy školství. WEEI také nezávisle udržuje následující standardy kvality. Takto jsou kvalifikace celosvětově dobře respektovány.

123503_Accredited-Member-Logo-310x119.png

Evropské středisko nezávislé certifikace v e-learningu (ECICEL) je mezinárodní profesní organizace řízená Radou a úředníky; bylo zřízeno za účelem zvýšení profesionality udržováním standardů dálkových programů a jejich zlepšováním. Po dohodě Rady v roce 2013 byly akreditační postupy ECICEL revidovány s cílem standardizovat jeho kritéria a odkazovat na vnitrostátní standardy. Předseda, pokladník a tajemník ECICEL jsou každoročně voleni z akreditovaných členů. Rada s kooptovanými členy, která byla v oboru dobře uznána, a členové, kteří byli zvoleni akreditovanými poskytovateli, tvoří radu. Rada jmenuje akreditovaný panel. Členové panelu jsou náležitě kvalifikovaní se zkušenostmi, nezávislými a odbornými znalostmi v distančním vzdělávání a školení.

123504_eeua-logo-with-name.jpg

Jsme schváleni Asociací východoevropských univerzit. EEUA je založena v roce 2010 východoevropskými univerzitami s cílem vyvinout systém vysokoškolského vzdělávání jako globální domov pro mezinárodní studenty. EEUA dnes sdružuje mezinárodní profesionály z celého světa a slouží jako iniciátor, zprostředkovatel a podporovatel internacionalizace HigherEd v souvislosti s univerzitní spoluprací a dlouhodobými partnerstvími. IUNC začal Eurasií a poté se rozšířil do celého světa. Mezi známé členy patří Moskevská státní univerzita, Gomelská státní univerzita, Kazaňská federální univerzita a Jihozápadní státní univerzita v Kursku.

123505_ISO-9001-310x117.jpg

WEEI je certifikováno ISO 9001, která je definována jako mezinárodní norma, která specifikuje požadavky na systém managementu kvality (QMS). Organizace používají tento standard k prokázání schopnosti soustavně poskytovat produkty a služby, které splňují požadavky zákazníků a předpisů. Je to nejpopulárnější standard v systému ISO a jediný standard v řadě, na který mohou organizace certifikovat.

Místa

  • Pasadena

    680 E. Colorado Blvd, Suite 180, 91101, Pasadena

    Otázky