Keystone logo
KMU Akademie MBA Sociální management
KMU Akademie

MBA Sociální management

Linz, Rakousko

4 Semesters

Němec

Poloviční úvazek

Request application deadline

Request earliest startdate

EUR 9 800 *

Dálkové studium

* Možnost výběru jednorázové platby nebo platby na splátky

Úvod

V distančním kurzu MBA – Sociální management studenti získají hluboké znalosti v oblastech sociální práce, sociální politiky a sociálního plánování. Seznámí se také s centrálními právními normami, které tvoří rámec sociálního řízení. Jsou zprostředkovány trendy evropské integrace i role, interakce a možnosti ekonomické kontroly systémových partnerů se zaměřením na Rakousko, Německo a Švýcarsko. Studenti získají manažerské dovednosti pro manažery v sociálním sektoru a zabývají se trendy a specifiky neziskového sektoru, etickými koncepty a jejich aplikací v sociální práci i interkulturními aspekty a speciálními výzvami jako je krizové řízení a supervize.

V tomto kurzu distančního studia studenti pracují na aktuálním vývoji v oblasti digitalizace a správy dat v sociálním managementu, vývoji v lékařství a ošetřovatelství, kontrole a financování a dalším globálním vývoji ovlivňujícím sociální práci.


S dokončením mimopracovního magisterského studia na Middlesex University / KMU Akademie se otevírají nové kariérní příležitosti a možnosti postupu v odpovědných manažerských pozicích. Studenti získají solidní vzdělání v obchodní administrativě a managementu. Důraz není kladen na předávání teoretických znalostí, ale především na odkaz na podnikovou praxi. Po absolvování distančního kurzu Master of Business Administration jsou naši absolventi vybaveni dovednostmi, které potřebují k tomu, aby byli úspěšnými manažery ve světě podnikání.

Distanční vzdělávání probíhá ve spolupráci s vysoce uznávanou Middlesex University, která vám udělí titul Master of Business Administration (MBA). Za organizační zajištění odpovídá KMU Akademie & Management AG se sídlem v Linci/Rakousko. Jsme vaší kontaktní osobou po celou dobu vašeho studia a jsme vám k dispozici, abychom vám zodpověděli jakékoli dotazy nebo obavy, které byste mohli mít. Všechny studijní dokumenty jsou k dispozici v němčině a jsou kdykoli dostupné na naší online platformě KMUnity. Ke svým učebním materiálům máte přístup kdykoli a odkudkoli.

vaše výhody

Podívej se sám!

 • Imatrikulace na vysoce respektované Middlesex University (akreditace QAA)
 • Mezinárodně uznávaný akademický titul
 • Nezávislé na čase nebo místě
 • Částečný úvazek
 • Akreditováno Agenturou pro zajišťování kvality prostřednictvím akreditace studijních programů (AQAS​​​​​​​)
 • Dokumenty modulu na online portálech
 • 120 plných ECTS
 • Vyučovací jazyk Němčina
 • Vstup možný kdykoliv
 • Možné také bez Matura/Abitur
 • Titul Master of Business Administration (MBA) lze získat nebo certifikovat

uznání

Potenciálním studentům je zaručeno, že postsekundární vzdělávací instituce jsou uznávány podle předpisů jejich země původu a že nabízené kurzy a případné udělené akademické tituly mají právní účinky také v zemi původu vzdělávací instituce.

Kurz Master of Business Administration (MBA) byl akreditován Agenturou pro zajišťování kvality prostřednictvím akreditace kurzů (AQAS).

Přijímací řízení

Osnovy

Ohlasy studentů

O Škole

Otázky