We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

Keystone logo
Kazakh National Agricultural University

Kazakh National Agricultural University

Kazakh National Agricultural University

Úvod

Hlavním účelem Kazašské národní agrární univerzity je integrovat vědu a průmysl, vytvářet prostředky pro komercializaci duševního vlastnictví a technologických produktů a školit vysoce kvalifikované vědecko-pedagogické pracovníky prostřednictvím základního a aplikovaného vědeckého výzkumu a dalších vědecko-technických projektů.

Univerzita soustředila své zdroje a stala se jádrem vzdělávacího, vědeckého a inovativního prostředí agrárně-průmyslového rozvoje, které významně ovlivňuje její konkurenceschopnost v tomto odvětví.

Univerzita se v současné době úspěšně integruje do světového vědeckého prostoru, spolupracuje s předními zahraničními univerzitami a vědeckými centry a realizuje mezinárodní programy o globálních otázkách lidstva, jako je změna klimatu, ochrana životního prostředí, bezpečnost potravin, nedostatek pitné vody a další.

Místa

  • Almaty

    Abay Avenue,8, 050010, Almaty

    Otázky