Keystone logo
Česká republika

Studie Online v Česká republika 2024

Změňte měnu

Základní měsíční náklady na bydlení

 • Pronájem ve společném bytě

  405
 • Podíl na inženýrských sítích

  94
 • Internetové předplatné

  22
 • Místní doprava

  21

Ukázková cena životního stylu

 • Kombinace rychlého občerstvení

  7
 • Lístek do kina

  8
 • Pinta místního piva

  2

Vízové požadavky

 1. Krátkodobé vízum - pro pobyty do 90 dnů
 2. Dlouhodobé vízum - pro pobyty nad 90 dní.
 3. Povolení k dlouhodobému pobytu pro studijní účely - pro studenty přijíždějící na dobu delší než jeden rok.

Jaký typ víza potřebujete?

Název víza

Studentské vízum

Cena a měna

CZK 2500

Aktuální vízový poplatek za studentské vízum do České republiky činí 2.500 Kč (kolem 98 EUR). Poplatek se může změnit.

Kdo může žádat o vízum?

Studenti ze zemí EU/EHP a Švýcarska nepotřebují vízum ke studiu v České republice. Studenti z EU však mají po svém příjezdu oznamovací povinnost, pokud je zamýšlený pobyt v České republice delší než 30 dní. V této situaci musíte do 30 dnů od vstupu do České republiky prohlásit svou přítomnost na ministerstvu zahraniční policie.

Studenti ze zemí mimo EU musí požádat o studentské vízum.

Kde můžete žádost podat?

Velvyslanectví/konzulát České republiky

O

studentské vízum žádáte na velvyslanectví/konzulátu České republiky ve vaší zemi bydliště.

webová stránka:https://www.mzv.cz/jnp/en/diplomatic_missions/czech_missions_abroad/index.html

Jak provést aplikaci?

Nejprve musíte být přijati do vzdělávací instituce v České republice. Škola/program musí být akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pokud není akreditováno, musíte požádat o vízum pro jiné účely.

O první vízum musí být požádáno (a získáno) před příjezdem do České republiky — je zakázáno cestovat do České republiky bez něj

Následující dokumenty jsou vyžadovány především pro získání studentského víza nebo povolení k pobytu:

 • přihláška
 • dopis o přijetí ke studiu
 • platné pasové a pasové fotografie
 • doklad o finančních zdrojích na pobyt (např. formou výpisu z bankovního účtu nebo potvrzení o příjemci grantu)
 • potvrzení o zaručeném ubytování
 • platné mezinárodní zdravotní pojištění
 • abstrakt z rejstříku trestů

Všechny doklady (kromě cestovního dokladu a bankovního výpisu) musí být v českém jazyce. Překlady do českého jazyka musí být úředně ověřeny.

Při podání žádosti lze provést pohovor s žadatelem. Součástí žádosti může být písemný záznam z pohovoru. Záznam bude zapsán v českém jazyce a bude podepsán žadatelem a úředníkem konzulátu, který pohovor provede. V případě, že česky nerozumíte, můžete si s sebou vzít tlumočníka k překladu písemného záznamu.

Kdy byste měli podat žádost?

Celý postup pro získání víza pro studijní účely může trvat až 60—90 dní, proto se doporučuje požádat o vízum s dostatečným předstihem.

Dlouhodobé vízum trvá až 6 měsíců. Lze provést rozšíření. Povolení k dlouhodobému pobytu pro účely studia je platné jeden rok.

Doba zpracování

90 Days

Pracovní příležitosti

Neexistují žádná omezení týkající se zaměstnávání studentů pocházejících ze zemí EU nebo EHP. Není potřeba žádné pracovní povolení a tito pracovníci mají stejné právní postavení jako občané České republiky.

Studenti mimo EU/EHP jsou povinni získat pracovní povolení. Existují však některé výjimky:

 • nepotřebují pracovní povolení v případě, že vykonávají činnost na území České republiky v rámci výměnných stáží pro studenty a mladé absolventy vysokých škol
 • nepotřebují pracovní povolení, pokud se jedná o studenty do 26 let a nepracují déle než 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dní v kalendářním roce
 • nepotřebují pracovní povolení, pokud získali střední nebo terciární odborné vzdělání nebo terciární odborné vzdělání na konzervatoři podle českého školského zákona.

V ostatních případech musíte požádat o pracovní povolení. Může být předložena osobně nebo jinou osobou na základě písemné plné moci u kteréhokoli místně příslušného krajského úřadu Veřejné služby zaměstnanosti. Vydané povolení podléhá správnímu poplatku ve výši 500 Kč.

Hodiny za týden

0

Proč potřebujete tento typ víza?

Vaše žádost o vízum může být zamítnuta, pokud nejste schopni prokázat požadované finanční prostředky, nebo pokud poskytnete nesprávné nebo neúplné dokumenty.