Jsme online vzdělávací instituce k dispozici ve 3 jazycích (anglicky, španělsky a portugalsky) se sídlem v Londýně, ale s on-line kurzy přístupnými po celém světě.

Proč je míra marketingu?

V globální éře as obrovskou konkurenceschopností se společnosti musí rozlišovat a získávat specializované lidské zdroje. Tato potřeba zvyšuje poptávku po vysoce kvalifikovaných odborníků s pokročilými marketingovými dovednostmi, silnými dovednostmi v oblasti řešení problémů a strategickým a kreativním myšlením.

Stupeň marketingu z Londýnské školy designu a marketingu bude významným krokem ve vaší kariéře a poskytne vám tři hlavní nástroje:

Znalosti: získávají pevné znalosti z hlediska pojmů, nástrojů, modelů a postupů;

Dovednosti: schopnost vytvářet, plánovat, realizovat a vést úspěšné projekty;

Postoj: rozvoj klíčových osobních charakteristik, jako je strategické myšlení, metodologie, autonomie, flexibilita a sebevědomí.

Stupeň marketingu LSDM je výhradně online a je k dispozici v angličtině, španělštině a portugalštině.

Londýnská škola designu a marketingu

Kde se vášně stává profesí

PŘEHLED KURZU

Úvod

Stupeň marketingu je určen všem, kteří chtějí získat nové dovednosti a znalosti marketingu, podporovat řešení a návrhy řízení a marketingu. Kurz umísťuje strategické a kreativní myšlení na popředí řízení marketingu tím, že vybaví studenty LSDM znalostmi a porozuměním marketingových praktik v podnikatelských prostředích. Jeho vysoká praktická část umožní studentům LSDM vytvořit rámec pro marketingové strategie, procesy a techniky analýzy a hodnocení.

Učící kompetence

Bakalář marketingu připravuje profesionály pro různé oblasti marketingu a řízení, poskytuje pokročilé, komplexní, koordinované a podporované vysokoškolské vzdělávání v nejnovějších vědeckých a technologických oborech. Program výuky LSDM Marketing Licensing byl vyvinut a rozdělen do tří odlišných fází:

Krok 1

První fáze, odpovídající prvnímu ročníku kurzu, má za cíl poskytnout studentům znalosti a porozumění koncepcím, nástrojům a modelům, jakož i jejich vzájemným vztahům v klíčových oblastech marketingových znalostí. Dá se očekávat, že v této fázi budou studenti LSDM schopni definovat obchodní pojmy a problémy spojené s marketingovým řízením, stejně jako aplikovat nástroje a metody výzkumu. Obecně se budou rozvíjet tyto kompetence:

Hluboké porozumění pojetí marketingu, jeho rozsahu a významu v dnešním světě;

Integrace a chápání současných modelů řízení založených na trilogii DDA (diagnóza, rozhodnutí, opatření);

Na základě pevné diagnózy, identifikace oken příležitosti;

Diagnostická rovnováha a marketingová strategie;

Kalibrace a rozhodování strategií, formulace cílů, segmentace, zaměření, umístění a marketingový mix;

Akční plány zaměřené na principy provádění, zaměřené na uspokojení jednotlivců a organizací, avšak v souladu s environmentálními a podnikovými cíli.

Krok 2

Druhá fáze, odpovídající druhému ročníku kurzu, má za cíl vybavit studenty LSDM dovednostmi, které jim pomohou při plánování, vedení a dokončení projektů aplikovaných na dříve získané znalosti. V této fázi budou studenti LSDM rozvíjet vědecké dovednosti a budou schopni sestavovat zprávy o datech, nápadech, závěrech a / nebo doporučeních, připravit kvalitní prezentace, používat statistické nástroje pro shromažďování, analýzu a interpretaci dat, využití možností pro rozvoj prožívejte nové nápady a chování.

Krok 3

Třetí etapa, která odpovídá třetímu ročníku kurzu, má za cíl upevnit znalosti získané v předcházejících studijních jednotkách a pokročit se sebedůvěrou, realismem a podnikatelstvím. V tomto stadiu budou studenti LSDM rozvíjet svůj finální projekt kurzu prostřednictvím následujících kompetencí:

Flexibilita: schopnost řídit projekty a různé perspektivy;

Sebedůvěra: důvěra v vlastní kompetence a výkon;

Realismus: objektivní posouzení vlastních schopností;

Podnikání: schopnost rozvíjet a prodávat myšlenku, produkt nebo podnik;

Mít otevřenou mysl a mezinárodní myšlení tím, že rozvíjí proaktivní chování.

Fakulta

Fakulta je složena z kvalifikovaných, zkušených a uznávaných učitelů. Vedle akademického vzdělávání na doktorské úrovni představují konsolidovanou profesní kariéru, která spojuje akademickou složku s trhem práce.

Tutor centrum

LSDM studenti jsou sledováni každý týden prostřednictvím Tutor centra skládající se z týmu tutorů se specializovat na marketing s mistrovskou úrovní školení a osvědčené víceleté zkušenosti. Tutor centrum je také k dispozici v angličtině, španělštině a portugalštině.

Profesionální příjemci a výstupy

Stupeň marketingu je zaměřen na studenty, profesionály, manažery a podnikatele s ambicí nebo konsolidovanou kariérou v marketingovém sektoru. Marketing Studenti budou mít příležitost pracovat v komunikačních agenturách, firmách z různých oblastí prodeje nebo vývoji produktů nebo služeb, studiích trhu, digitálním marketingu a reklamě, na pozicích marketingových manažerů, kreativ, zákazníkům, vedoucím firem, mimo jiné.

STRUKTURA

Stupeň marketingu je 100% on-line, určený k učení podle dostupnosti studentů, bez pevného rozvrhu. To znamená, že student LSDM definuje, kdy a kam mají přístup k obsahu, stejně jako výkon hodnocení. Pouze závěrečné příspěvky a individuální prezentace budou naplánovány v konkrétních časech a budou včas předány studentům LSDM.

V průběhu 36 měsíců budou studenti LSDM absolvovat bakalářský titul v oboru marketingu akreditovaný na Univerzitě pro výtvarné umění (UCA), jedné z nejlepších specializovaných univerzit ve Velké Británii.

  • Metody vyučování a učení přijaté v předmětu:
  • Vyučovány v angličtině, španělštině a portugalštině;
  • Maximálně 3 jednotky současně a jeden finální projekt;
  • Obsah jednotky je asynchronní a organizuje týdenní témata;
  • Tutor Centrum pracuje jako podpora a interakce pro studenty;
  • Online zdroje (např. Přednášky, semináře a diskuse, cvičení a zasedání, zpětná vazba, usnadnění fór a online diskusních skupin, praktická cvičení).
Program se vyučuje na:
Portugalština
španělština
Angličtina
Portuguese (Brazil)

Zobraz 3 více kurzů z London School of Design and Marketing (PT) »

Poslední aktualizace April 17, 2019
Tento kurz je Online forma
Start Date
Duration
30 měsíců
Denní studium
Price
8,550 GBP
2 850 GBP na úroveň. Žádost: 150,00 GBP
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
End Date
Termín odevzdání přihlášek
Start Date
End Date
Termín odevzdání přihlášek
Start Date
End Date
Termín odevzdání přihlášek
Start Date
End Date
Termín odevzdání přihlášek
Start Date
End Date
Termín odevzdání přihlášek
Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date
Termín odevzdání přihlášek
End Date
Termín odevzdání přihlášek
End Date
Termín odevzdání přihlášek
End Date
Termín odevzdání přihlášek
End Date

Apresentação da Licenciatura em Marketing

Parceria com a University for the Creative Arts

Testemunhos de Alunos LSDM