Read the Official Description

O

ASHS vyžaduje úspěšné dokončení 60 kreditních hodin výuky na nižší úrovni (letopočty a druhá léta). ASHS kladí velký důraz na všeobecné vzdělávací kurzy, které poskytnou základy pro vstup do programu BSHS. Obecné vzdělávací kurzy mají za cíl rozšířit vzdělávací nadaci studenta. Zahrnují kurzy v oblastech jako jsou komunikace, angličtina, vláda, historie, psychologie, sociologie, matematika a statistiky. Student musí absolvovat alespoň 15 kreditních hodin ve všeobecném vzdělávání, aby získal titul ASHS. Student musí také absolvovat 18 kreditů v základních kurzech pro vnitřní bezpečnost. Zbývající kredity, které nejsou kryty požadovanými všeobecnými vzdělávacími nebo základními kurzy, budou tvořeny volitelnými kurzy.

Cíle programu ASHS

Po úspěšném dokončení programu budou studenti schopni:

 • Aplikujte znalosti ve vnitřní bezpečnosti na specializované oblasti, které vás znepokojují
 • Vyhodnoťte důležitost komunikace, koordinace a spolupráce v různých konkurenčních agenturách
 • Aplikujte odborné znalosti v různých mezinárodních a domácích teroristických subjektech a pochopte základní konflikty, které podporují jejich existenci
 • Syntetizujte roli klíčových hráčů ve vnitřní bezpečnosti, jako je vláda (federální, státní
 • Vypracujte návrhy na implementaci nových nápadů ve vnitřní bezpečnosti pomocí zdrojů informačních technologií a využijte těchto zdrojů k tomu, abyste napomáhali hladkému a řádnému toku informačních informací a jejich analýze v každodenních operacích

Základní kurzy ASHS

 • COMM 205 Technické psaní
 • HS 100 Úvod do vnitřní bezpečnosti
 • HS 110 Úvod do řízení mimořádných událostí
 • HS 130 Úvod do terorismu a protiterorismu
 • HS 201 nouzová připravenost
 • HS 271 Technologie nouzového řízení
Program taught in:
Angličtina
University of Management and Technology

See 13 more programs offered by University of Management and Technology »

Last updated October 27, 2018
This course is Online forma
Start Date
Sept. 2019
Duration
Deadline
By locations
By date
Start Date
Sept. 2019
End Date
Application deadline

Sept. 2019