Přečtěte si oficiální popis

O

ASHS vyžaduje úspěšné dokončení 60 kreditních hodin výuky na nižší úrovni (letopočty a druhá léta). ASHS kladí velký důraz na všeobecné vzdělávací kurzy, které poskytnou základy pro vstup do programu BSHS. Obecné vzdělávací kurzy mají za cíl rozšířit vzdělávací nadaci studenta. Zahrnují kurzy v oblastech jako jsou komunikace, angličtina, vláda, historie, psychologie, sociologie, matematika a statistiky. Student musí absolvovat alespoň 15 kreditních hodin ve všeobecném vzdělávání, aby získal titul ASHS. Student musí také absolvovat 18 kreditů v základních kurzech pro vnitřní bezpečnost. Zbývající kredity, které nejsou kryty požadovanými všeobecnými vzdělávacími nebo základními kurzy, budou tvořeny volitelnými kurzy.

Cíle programu ASHS

Po úspěšném dokončení programu budou studenti schopni:

 • Aplikujte znalosti ve vnitřní bezpečnosti na specializované oblasti, které vás znepokojují
 • Vyhodnoťte důležitost komunikace, koordinace a spolupráce v různých konkurenčních agenturách
 • Aplikujte odborné znalosti v různých mezinárodních a domácích teroristických subjektech a pochopte základní konflikty, které podporují jejich existenci
 • Syntetizujte roli klíčových hráčů ve vnitřní bezpečnosti, jako je vláda (federální, státní
 • Vypracujte návrhy na implementaci nových nápadů ve vnitřní bezpečnosti pomocí zdrojů informačních technologií a využijte těchto zdrojů k tomu, abyste napomáhali hladkému a řádnému toku informačních informací a jejich analýze v každodenních operacích

Základní kurzy ASHS

 • COMM 205 Technické psaní
 • HS 100 Úvod do vnitřní bezpečnosti
 • HS 110 Úvod do řízení mimořádných událostí
 • HS 130 Úvod do terorismu a protiterorismu
 • HS 201 nouzová připravenost
 • HS 271 Technologie nouzového řízení
Program se vyučuje na:
Angličtina
University of Management and Technology

Zobraz 13 více kurzů z University of Management and Technology »

Poslední aktualizace October 27, 2018
This course is Online forma
Start Date
Zář 2019
Duration
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
Zář 2019
End Date
Termín odevzdání přihlášek

Zář 2019

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date