Read the Official Description

O

ASCJ vyžaduje úspěšné dokončení 60-semestrálních kreditních hodin výuky na nižší úrovni (první a druhý ročník).

ASCJ kladí velký důraz na všeobecné vzdělávací kurzy, které poskytnou základy pro vstup do programu BSCJ. Obecné vzdělávací kurzy mají za cíl rozšířit vzdělávací nadaci studenta. Zahrnují kurzy v oblastech jako jsou komunikace, angličtina, vláda, historie, psychologie, sociologie, matematika a statistiky.

Cíle programu ASCJ

Po úspěšném dokončení programu budou studenti schopni:

  • Vysvětlete základní pojmy, role a funkce trestního soudnictví a systému trestní justice
  • Prokázat znalosti základních prvků tématu Správa spravedlnosti
  • Aplikujte praktické poznatky k prosazování práva a zároveň dodržujte individuální ochranu poskytovanou Ústavou USA a zákonem
  • Vyhodnoťte vedoucí teorie a postupy řízení, které se vztahují na správu trestní spravedlnosti

Základní kurzy ASCJ

  • CJ 100 Úvod do trestní justice
  • CJ 105 Úvod do soudnictví pro mladistvé
  • CJ 201 Úvod do trestního práva
  • CJ 206 Úvod do vymáhání práva
  • CJ 211 Úvod do korekcí
Program taught in:
Angličtina
University of Management and Technology

See 13 more programs offered by University of Management and Technology »

Last updated October 27, 2018
This course is Online forma
Start Date
Sept. 2019
Duration
Deadline
By locations
By date
Start Date
Sept. 2019
End Date
Application deadline

Sept. 2019