O

ASCJ vyžaduje úspěšné dokončení 60-semestrálních kreditních hodin výuky na nižší úrovni (první a druhý ročník).

ASCJ kladí velký důraz na všeobecné vzdělávací kurzy, které poskytnou základy pro vstup do programu BSCJ. Obecné vzdělávací kurzy mají za cíl rozšířit vzdělávací nadaci studenta. Zahrnují kurzy v oblastech jako jsou komunikace, angličtina, vláda, historie, psychologie, sociologie, matematika a statistiky.

Cíle programu ASCJ

Po úspěšném dokončení programu budou studenti schopni:

  • Vysvětlete základní pojmy, role a funkce trestního soudnictví a systému trestní justice
  • Prokázat znalosti základních prvků tématu Správa spravedlnosti
  • Aplikujte praktické poznatky k prosazování práva a zároveň dodržujte individuální ochranu poskytovanou Ústavou USA a zákonem
  • Vyhodnoťte vedoucí teorie a postupy řízení, které se vztahují na správu trestní spravedlnosti

Základní kurzy ASCJ

  • CJ 100 Úvod do trestní justice
  • CJ 105 Úvod do soudnictví pro mladistvé
  • CJ 201 Úvod do trestního práva
  • CJ 206 Úvod do vymáhání práva
  • CJ 211 Úvod do korekcí
Program se vyučuje na:
  • Angličtina
University of Management and Technology

Zobraz 13 více kurzů z University of Management and Technology »

Poslední aktualizace Říjen 27, 2018
Tento kurz je Online forma
Start Date
Zář 2019
Duration
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
Zář 2019
End Date
Termín odevzdání přihlášek

Zář 2019

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date