1. Strategické finanční řízení 2. Strategické řízení 3. Řízení změn a strategické vedení 4. Strategické řízení zdrojů v organizacích 5. Marketing Management v praxi

VÝSLEDKY UČENÍ:

Podnikatelské prostředí je však tekutina, a podniky potřebují reagovat na vnitřní i vnější faktory při posuzování svých strategií.

Strategie musí být navrženy tak, aby se dosáhlo konkurenční výhodu. Obě strategie a povaha konkurenční výhody jsou závislé na, a musí být v souladu s, co podnikání je a co dělá podnikání.

Dozvíte se, jak kriticky zhodnotit klíčové obchodní modely a aplikovat je na reálný problém na strategické úrovni tím, že provádí svůj vlastní výzkumný projekt.

Po úspěšném absolvování této fáze budou studenti obdrží postgraduální diplom v oboru Business Management, vydaným EduQual, UK.

Program se vyučuje na:
Angličtina

Zobraz 7 více kurzů z Global Impact Training And Higher Education »

Tento kurz je Online forma
Start Date
Srp 2019
Duration
6 měsíců
Denní studium
Price
4,000 GBP
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
Srp 2019
End Date
Termín odevzdání přihlášek

Srp 2019

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date