Online výkonný bakalář obchodní administrativy (EBBA)

Všeobecné informace

Popis programu

Přehled

Studijní program EBU Executive Bachelor of Business Administration poskytuje dospělým studentům, kteří mají minimálně 7 let praxe, komplexní znalosti obchodních konceptů, teorií a modelů. Program se zaměřuje na a jejich aplikaci na reálné problémy s hmatatelnou interakcí a učením. Prostřednictvím tohoto přístupu se studenti učí propojovat obchodní koncepty s větší globální společností a připravovat se na jasnou profesní dráhu v oblasti podnikání. Je jim poskytována pevná příprava k pokračování v postgraduálním studiu podnikové administrativy nebo souvisejících oborech.

Evropská komise poskytuje pokyny institucím vysokoškolského vzdělávání při udělování kreditů za výsledky učení získané mimo rámec formálního učení prostřednictvím pracovních zkušeností. Po uznání automaticky následuje udělení kreditů ECTS v programu EBBA.

Studenti, kteří dokončili tento bakalář, se věnují kariéře v:

 • Konzultant
 • Finanční manažér
 • Marketingový manažer
 • Operations Manager
 • Správce zdravotní péče
 • Správce informačních systémů

EBBA ve výdělečných výsledcích programu Business Administration Program

Cílem výuky EBU je zlepšit učení studentů v následujících oblastech: komunikace, etické uvažování, analytické dovednosti, informační technologie, globální výhled, kritické myšlení a porozumění synergii. Po dokončení programu EBBA budou absolventi:

 • Prokázat profesionalitu, sebevědomí a vedení
 • Pochopte inovační problémy a dilemata, kterým podniky často čelí
 • Aplikujte znalosti a dovednosti k řešení obchodních problémů
 • Porozumět konceptům a trendům inovací a jak IT mohou zlepšit výkon organizace
 • Prokázat globální perspektivu a uvědomit si, jak kulturní rozdíly ovlivňují podniky
 • Mít dovednosti potřebné k integraci konceptů z různých oborů k identifikaci a rozvoji obchodních strategií
 • Mít dovednosti potřebné pro práci a efektivní vedení v týmovém prostředí
 • Mít důkladné porozumění a uznání důležitosti etického rozhodování

124423_rsz_adobestock_271171292.jpg

Struktura programu

Termín I (říjen - leden)

Řízení podniku (4 ECTS)

 • Nástroje pro rozhodování
 • Podnikání
 • Etika v podnikání

Řízení lidských zdrojů (4 ECTS)

 • Nábor
 • Výkon a správa
 • Zákony o vztazích a práci zaměstnanců

Finanční účetnictví (4 ECTS)

 • Zaznamenávání finančních transakcí
 • Účetnictví, T-účetnictví a zápisy do deníku
 • Zisky, peněžní tok, aktiva a pasiva

Obchodní etika (4 ECTS)

 • Obchodní problémy a problémy
 • Firemní strategie a cíle
 • CSR, CER a veřejné zúčastněné strany

Kvantitativní obchodní metody (4 ECTS)

 • Metody predikce
 • Analýza časových řad
 • Distribuce a analýza variací

Marketingový management (4 ECTS)

 • Síly globalizace
 • Osobní hodnoty a etika více zúčastněných stran

Komunikační dovednosti (3 ECTS)

 • Teorie komunikace
 • Efektivní prezentace
 • Rozvíjení poslechových dovedností

Případová studie (3 ECTS) - seminář

Termín II (únor - květen)

Řízení vztahů se zákazníky (4 ECTS)

 • IT pro Salesforce
 • Akvizice a správa zákazníků
 • B2B řízení vztahů

Podnikové finance (4 ECTS)

 • Základy financí
 • Řízení rizik
 • Pracovní kapitál

Makroekonomie (4 ECTS)

 • Fiskální a měnová politika
 • Nezaměstnanost a inflace

Globální ekonomika (4 ECTS)

 • Mezinárodní obchod
 • Směnné kurzy, úrokové sazby
 • Rovnováha trhu

Strategické řízení (4 ECTS)

 • Tvorba a provádění strategie
 • Firemní kultura a vedení
 • Strategie pro soutěžení

Řízení výroby a provozu (4 ECTS)

 • Síly globalizace
 • Kaizen a kruhy kvality
 • JIT a štíhlá výroba

Případy ve financích (3 ECTS) - seminář

 • Teorie komunikace
 • Efektivní prezentace
 • Rozvíjení poslechových dovedností

Případová studie (3 ECTS) - seminář

Závěrečné případové studie a práce celkem (12 ECTS)

Závěrečný případ v marketingu (3 ECTS); Závěrečný případ v oblasti financí (3 ECTS); Diplomová práce (6 ECTS)

Povinný kampus týden jeden cyklus: vytváření sítí, závěrečné zkoušky

Poslední aktualizace Bře 2020

Informace o škole

European Business University of Luxembourg is dedicated to achieving and sustaining a tradition of academic excellence by ensuring it is at the forefront of evolving innovation. EBU strives to become ... Čtěte více

European Business University of Luxembourg is dedicated to achieving and sustaining a tradition of academic excellence by ensuring it is at the forefront of evolving innovation. EBU strives to become of the benchmark of world-class quality education by drawing on the talents of an actively supported team of internationally recognized staff and faculty of women and men from transcultural backgrounds. Méně