Read the Official Description

Online vzdělávací program pro příslušného pověřeného veterinárního lékaře v zařízeních pro laboratorní zvířata

Cílem programu Labvet Europe je kvalifikovat určené laboratorní veterinární veterináře na úrovni požadované směrnicí EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely 2010 a následným pokynů. Je třeba ji chápat jako pokračování kompetencí získaných z předchozích programů kategorie F, které jsou součástí programu FELASA, ale je určeno pouze pro tisíce veterinářů, kteří pracují po celém světě jako určení laboratorních veterinárních lékařů.

Program je 100% on-line a je akreditován Federací evropských laboratoří Animal Science Associations (FELASA). Je strukturován tak, aby vám nabídl znalosti a dovednosti, které můžete ve své každodenní práci využít jako určený veterinární lékař.

"Naším cílem je nabídnout program na vysoké úrovni, vysokou kvalitu a snadný přístup pro určené veterináře po celém světě"

Profesor programového ředitele Axel Kornerup

Program je založen na výuce a zdrojích, certifikaci a komunitě Labvet. Studenti zapsaní do programu po absolvování získají certifikát od společnosti FELASA a získají přístup k evropské komunitě LabVet.

Výuka a zdroje

Přihlášením do online programu Labvet Europes získáváte přístup k příslušným zdrojům a učebním materiálům pro určené veterináře. Program je založen na on-line učení, které umožňuje, abyste měli přístup k našim znalostem a výuce, ať jste kdekoli ve světě a kdykoliv je to pro vás výhodné.

Naše online platforma a materiály jsou postaveny na našich dlouholetých zkušenostech s vývojem on-line učení a využívají nejnovější e-learningové a interaktivní technologie. Během modulu naleznete příslušné texty, videa a zvukové soubory na e-learningové platformě LabVet Europe. Dále budete požádáni, abyste se zúčastnili řady aktivit online, jako jsou diskuse a online autotesty. Program je ukončen závěrečnou písemnou a ústní zkouškou.

Kurzy

Program Labvet Europe se skládá ze 6 modulů a každý z nich poskytuje jedinečný pohled na vědecký výzkum laboratorních zvířat. Společně vzdělávají účastníka, aby se stal kvalifikovaným veterinárním lékařem. 5 modulů:

 1. Modul 1 - Legislativa a veterinární komunikace
 2. Modul 2 - Etika, dobré životní podmínky zvířat a tři R
 3. Modul 3 A - Péče o zvířata, řízení a veterinární komunikace
 4. Modul 3 B - Zdraví
 5. Modul 3 C - Genetika a chov
 6. Modul 4 - Anestezie, analgezie, chirurgie
 7. Modul 5 - Úloha DV při modelování lidských onemocnění u zvířat
 8. Modul 6 - Úvod do lokálního prostředí

Osvědčení

Staňte se certifikovaným veterinářem FELASA prostřednictvím společnosti Labvet Europe

Program LabVet Europe je certifikován firmou FELASA pro školení určených veterinářů (FELASA kategorie D). FELASA je evropská uznávaná nevládní organizace, která mezi řadou různých úkolů osvědčuje instituce, které chtějí připravit pracovníky experimentálních zvířat. Akreditace FELASA je vysoce uznávána ve všech členských státech EU i mimo ni.

Pro veterinární laboratoře pracující v laboratorních laboratořích mimo Evropu bude certifikace na evropské úrovni významnou součástí plnění požadavků evropských firem při práci s těmito zařízeními a z evropských časopisů při publikování práce v zařízeních.

S certifikátem z programu LabVet Europe máte oficiální dokumentaci pro vaše kompetence a splňujete evropské požadavky na určené veterináře, jak je uvedeno ve směrnici Evropské unie 2010/63 / EU, č. 25:

"Členské státy zajistí, aby každý chovatel, dodavatel a uživatel měl určeného veterinárního lékaře s odbornými znalostmi v laboratorní veterinární medicíně nebo vhodně kvalifikovaného odborníka, pokud je to vhodnější, pověřené poradními povinnostmi týkajícími se dobrých životních podmínek a ošetření zvířat"

Výsledky vzdělávání pro LabVet Europe

Kompetence

Po dokončení programu je účastník školení zapnutý

 • Vstupní úroveň určeného veterináře (DV), jak je popsána ve směrnici 2010/63 / EU a "Pracovní dokument o vývoji společného rámce pro vzdělávání a odbornou přípravu pro splnění požadavků směrnice" ze dne 19. - 20. února 2014.

Předpokládané znalosti

Při zápisu do programu se předpokládá, že student má kvalifikaci odpovídající starší kategorii FELASA kategorie C nebo nové funkci EU A / B / D.

Znalost

Po absolvování programu účastník pozná:

 • Různé etické názory na pokusy na zvířatech, včetně principů tří R, jakož i zásady dobrých životních podmínek zvířat a vědy
 • Zásady chovu laboratorních zvířat včetně systémů pro umístění do klecí, podmínek prostředí, obohacování, hygieny a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Klíčové biologické vlastnosti příslušných druhů a jejich význam pro péči a použití
 • Zásady pro modelování lidských nemocí u zvířat, včetně metod pro navrhování postupů a projektů, pro tvorbu a použití geneticky modifikovaných zvířat a pro experimentální chirurgii.

Dovednosti

Po ukončení programu může účastník:

 • Najděte potřebné zdroje informací pro provádění úloh DV
 • Zvíjme příslušná zvířata s nejvyšším respektem jak na vědecké výsledky, tak na dobré životní podmínky zvířat
 • Provádějte pravidelné návštěvy zvířecích domů, analýzu škodlivých přínosů, zdravotní dohled, strategie biologické bezpečnosti a vypuknutí nemocí, anestezie a úlevu od bolesti a sledujte je na vědeckých výsledcích a dobrých životních podmínkách při pokusu na zvířatech
 • Uplatnění mezinárodních norem pro genetické varianty laboratorních zvířat
 • Shrnutí zákonných povinností a odborných požadavků DV v souvislosti s interakcí zaměstnanců, orgánem pro dobré životní podmínky zvířat, používáním léků, dovozem a vývozem a přepravou laboratorních zvířat, používáním geneticky změněných zvířat a implementací tří R
 • Vysvětlete důležitost dobrého zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a potřebu kultury péče a dobré vědy

Přijetí

Můžete požádat o přístup k LabVet Europe nebo LabVet Europe včetně funkce ABD.

Proces aplikace

Vyplňte formulář žádosti s potřebnou dokumentací.

Vaši žádost zpracujeme, abychom se ujistili, že splňujete vstupní kritéria.

Pokud splníte kritéria pro podání žádosti, obdržíte vstupní dopis a fakturu.

Jakmile obdržíme platbu, budete mít přístup ke vzdělávací platformě.

Požádejte o účast v programu LabVet Europe za € 3500.

Požádejte o certifikát společnosti Labvet Europe včetně funkce ABD o částku 5000 EUR.

Program taught in:
Angličtina
Last updated February 12, 2019
This course is Online forma
Start Date
Open Enrollment
Duration
6 měsíců
Denní studium
Price
3,500 EUR
Požádejte o účast v programu LabVet Europe za € 3500. Požádejte o plný kurz Požádejte o certifikát společnosti Labvet Europe včetně funkce ABD za 5000 EUR.
Deadline
By locations
By date
Start Date
Open Enrollment
End Date
Application deadline

Open Enrollment

Location
Application deadline
End Date