Read the Official Description

clinical-epidemiology-dubbelUUlogos

Klinická epidemiologie

Tento kurz se zaměřuje na principy a praxi klinické epidemiologie a zpracovává příklady z příslušné literatury. Cílem je poskytnout vám znalosti k vyhodnocení a hodnocení aplikovaného klinického výzkumu a datových analýz a poskytnout vám dostatečné vědecké a metodologické podklady pro aktivní účast na klinických studiích. Během kurzu se zaměříte na otázky týkající se diagnózy, prognózy, léčby a etiologie. K dispozici je několik možností výzkumu, které vám pomohou řešit tyto otázky, včetně intervenčních studií a případových studií s použitím údajů získaných v klinickém prostředí. Klinická epidemiologie je jednou z on-line lékařských kurzů MSc Epidemiologie Postgraduate Online; on-line MSc program v epidemiologii nabízí Utrecht University, University Medical Center Utrecht, MSc Epidemiologie a Elevate Health .

Učební cíle

Do konce kurzu byste měli být schopni:

√ Definujte, vysvětlete a aplikujte základní terminologii a principy specifické pro klinickou epidemiologii
√ Rozlišovat mezi různými aspekty klinického epidemiologického výzkumu (diagnostický / etiologický / prognostický / terapeutický) Zejména byste měli být schopni:

√ Vytvořte klinickou výzkumnou otázku, která zahrnuje výsledky, determinanty a doménu
√ Charakterizují různé typy sběru dat používané v klinické epidemiologii
√ Navrhněte klinickou epidemiologickou studii
√ Název a identifikaci technik analýzy dat, která se používají pro různé typy klinických epidemiologických studií
√ Interpretovat výsledky analýzy základních údajů z klinické epidemiologické studie
√ Vysvětlete pojmy zkreslení a problémy týkající se nepatrné předpojatosti
√ Přečtěte a vysvětlete klinické epidemiologické vědecké práce a v těchto dokumentech zjistěte, jaký byl návrh sběru dat a analýza dat

Témata kurzu

√ Principy aplikovaného klinického výzkumu
√ Studijní návrh a analýza diagnostického a prognostického výzkumu
√ Studijní návrh a analýza srovnávacích (klinických) experimentálních a nepermanentních studií

Metody učení

Celý kurz se uskuteční online.

Použijí se následující metody učení:
(Interaktivní) přednášky
Přiřazení počítačů
Individuální a skupinové přiřazení
Autotesty
Online debaty

Termíny kurzů

Týden 0
Neděle před datem zahájení - představte se

1. týden
Neděle - dokončení učební jednotky 1 a 2
Pátek - předložit úkol 1.6
Sobota - předložit úkol 2.9

2. týden
Neděle - dokončení učební jednotky 3 a 4
Pondělí - předkládejte zpětnou vazbu o vzdělávací jednotce 1.6 a 2.9
Úterý - rychlost zpětné vazby
Čtvrtek - předložit zadání 3.7
Sobota - předložit zadání 4.4

Týden 3
Neděle - kompletní učební jednotka 5
Pondělí - předkládejte zpětnou vazbu na body 3.7 a 4.4
Pondělí - ručně v neutrálním souhrnu (za skupinu)
Úterý - rychlost zpětné vazby
Středa - formulovat argument (na podskupinu)
Pátek - odpověď (za skupinu)
Neděle - dokončení zpětné vazby (za skupinu)

4. týden
Pondělí - závěrečná zkouška
Úterý - poskytněte zpětnou vazbu (individuální)
Střednědobá zpětná vazba (individuální) závěrečná zkouška

Zkouška

Tento kurz zahrnuje zkoušku uzavřených knih, která se skládá z otázek s možností výběru a esejů, což je jediná část kurzu, který není online.

Více informací o termínech zkoušek naleznete na webové stránce společnosti Elevate.

Pokud jste schopni a ochotni absolvovat zkoušku v Utrechtu, v Nizozemí, máme k dispozici zkušební zkoušku pro vás bez jakýchkoli nákladů. Pokud musíte absolvovat zkoušku z jiného místa, potřebujete proktora.

Tento proktor vás může požádat, abyste zaplatil za výdaje. Přečtěte si více o proctoringu na naší konkrétní webové stránce. Zkouška není povinná. Pokud však chcete obdržet osvědčení o kurzu a kredity, je nutné absolvovat zkoušku. Jste oprávněni jednou provést zkoušku. Datum přezkoumání bude oznámeno co nejdříve.

Akreditace

Vzhledem k tomu, že se jedná o univerzitní kurz, je předmětem akademické akreditace. Po absolvování závěrečné zkoušky obdržíte uznaný certifikát z univerzity Utrecht a UMC Utrecht.

Vstupní požadavky

Chcete-li se přihlásit do tohoto kurzu, potřebujete:
Absolvent bakalářského studia biomedicínských, farmaceutických, lékařských nebo veterinárních oborů nebo srovnatelného oboru
Základní znalosti o epidemiologii a analýze statistických dat. Zvýšit kurzy nabízející tyto znalosti zahrnují Úvod do epidemiologie a úvod do statistiky
Dostatečná znalost anglického čtení a psaní

Povinné studijní materiály
Pro tento předmět budete potřebovat knihu "Principy a metody klinické epidemiologie" od Diedericka E. Grobbee a Arno W. Hoes, Jones a Bartlett Publishers, 2014, ISBN-10: 1449674321 | ISBN-13: 978-1449674328.

Vezměte prosím na vědomí, že budete muset mít přístup k této knize a studijnímu materiálu před zahájením kurzu. Tuto knihu si můžete objednat mimo jiné na stránkách Amazon nebo bol.com.

Věnujte prosím pozornost
Jedná se o kurz online, takže potřebujete přístup k připojení k internetu, abyste mohli absolvovat přednášky, kompletní úkoly a komunikovat s ostatními účastníky. Jediná část kurzu, který není online, je závěrečná zkouška. Tento kurz je nabízen prostřednictvím programu Epidemiologie MSc vyvinutého UMC Utrecht a Univerzitou v Utrechtu.

Kurz je nabízen Course101 Jako součást tohoto programu: MSc-Epidemiology-Postgraduate-Online

Program taught in:
Angličtina

See 11 more programs offered by Elevate Health »

This course is Online forma
Start Date
Mar. 11, 2019
Říj. 2019
Duration
3 týdnů
Kombinované
Price
385 EUR
Deadline
Ún. 24, 2019
By locations
By date
Start Date
Mar. 11, 2019
End Date
Mar. 31, 2019
Application deadline
Ún. 24, 2019
Start Date
Říj. 2019
End Date
Application deadline

Mar. 11, 2019

Location
Application deadline
Ún. 24, 2019
End Date
Mar. 31, 2019

Říj. 2019

Location
Application deadline
End Date