Master of Business Administration (MBA)

Všeobecné informace

2 dostupných umístění

Popis programu

Před studiem

Dvouletý magisterský studijní program „Master in Business Administration pro globální vedoucí pracovníky a obchodní profesionály“ učí řadu kompetencí, které zvýší rozmanitost vašich pracovních příležitostí. Ambiciózní vedoucí pracovníci absolvují intenzivní a náročné školení na částečný úvazek a mají šanci získat mezinárodně uznávaný akademický titul.

Přehled

Program MBA představuje všeobecné vzdělávání se silným mezinárodním zaměřením, které propaguje a zlepšuje profesní a sociální kompetence studentů. Účastníci tohoto kurzu se učí, jak systematicky identifikovat a analyzovat podnikatelské problémy, poskytovat vhodná řešení a přijímat a implementovat příslušná rozhodnutí.

Kromě výuky technik vedení a vyjednávání se program zaměřuje na rozvoj a propagaci sociálních dovedností týkajících se týmové práce, komunikace a prezentace. Účastníci profitují jak z výměny s ostatními studenty, tak ze zavedené sítě mezinárodních lektorů MCI. Nově nabyté znalosti, jakož i mezikulturní kompetence a sociální dovednosti, které se v předmětu vyučují, umožňují absolventům adekvátně zvládnout budoucí úkoly v oblasti řízení a odpovědnosti za strategické vedení.

Přijetí

Žádosti o přijetí jsou průběžně přijímány. Požadované dokumenty se předkládají online.

Termíny

Uzávěrka přihlášek Schůzka, termín Rozhovor
1 02.02.2020 10.03.2020
2 29.03.2020 23.04.2020
3 31.05.2020 15.09.2020
4 23.08.2020 15.09.2020

Předpoklady

Program v zásadě přijímá jednotlivce s akademickým titulem na bakalářské úrovni alespoň nebo minimálně tříleté odborné praxe.

Navíc jsou žadatelé povinni doložit dostatečnou znalost anglického jazyka. Relevantní důkazy nesmějí být starší než tři roky a mohou obsahovat osvědčení vydaná k provedení některé z následujících zkoušek:

  • TOEFL (minimální skóre 92)
  • IELTS (minimální skóre 6,5)

Přijímací řízení

Přijímací řízení zahrnuje následující prvky:

  • Přihláška
  • Motivační dopis
  • Doklad o přiměřené znalosti angličtiny
  • Rozhovor
  • Rozhodnutí

aplikace

Žádost musí být podána prostřednictvím online přihlášky spolu s požadovanými dokumenty (životopis, esej). Před zahájením magisterského studia je nutné úspěšné absolvování prvního akademického titulu a minimálně 5 let odborné praxe na kvalifikované pozici (v ideálním případě kvalifikovaná odborná činnost i během magisterského studia).

Motivační dopis

Uchazeči se žádají, aby předložili esej s podrobnostmi o své motivaci k zápisu do tohoto programu.

Doklad o přiměřené znalosti angličtiny

Osvědčení o zkoušce TOEFL nebo IELTS. Skóre je platné po dobu tří let od data zkoušky.

Test angličtiny jako cizího jazyka (TOEFL)

Test angličtiny jako cizího jazyka (TOEFL) lze absolvovat v kterémkoli mezinárodním středisku TOEFL; v internetovém testu je požadováno minimálně 92 bodů.

  • IELTS akademický - mezinárodní anglický jazykový testovací systém
  • Minimální skóre 6,5

Rozhovor

Rozhovor dává uchazečům příležitost představit se osobně, vyjádřit se k jejich předchozí kariéře a vysvětlit jejich motivaci k uplatnění i střednědobé profesní cíle.

Rozhodnutí

Přijímací řízení rozhoduje o přijetí uchazeče do magisterského programu.

Poslední aktualizace Listopad 2019

Informace o škole

MCI Management Center Innsbruck follows the concept of an Entrepreneurial School®. MCI empowers motivated people to achieve outstanding performance, provides profound academic competence and creates i ... Čtěte více

MCI Management Center Innsbruck follows the concept of an Entrepreneurial School®. MCI empowers motivated people to achieve outstanding performance, provides profound academic competence and creates innovative know-how transfer within a strong international network. Méně
Innsbruck , Antverpy + 1 Více Méně