Magistr V Organizační Vedení A Komunikace

Všeobecné informace

Popis programu

Jste pÅipraveni vést zmÄny v organizacích? Pokud se chcete stát efektivním komunikátorem, který ví, jak ÅeÅ¡it konflikty a vytváÅet strategické plány, tento 100% online program je pro vás

Tento program je vhodný pro vÅ¡echny profesní dráhy a je urÄen pro pracujícího profesionála. Pomůže vám postoupit v kariéÅe v oblasti bankovnictví, podnikání, vládních agentur, zdravotnictví, vysokoÅ¡kolského vzdÄlávání, průmyslu, vymáhání práva, vojenské, ziskové nebo neziskové organizace. NauÄte se strategie vedení, které vás pÅipraví na vstup na pracovní sílu nebo na postup do stÅedního managementu, vyššího managementu a administrativních funkcí ve vÅ¡ech oblastech. StaÅte se více sebevÄdomým, emoÄnÄ inteligentním, sociálnÄ odpovÄdným a kulturnÄ citlivým a zároveÅ proveÄte kritické myÅ¡lení.

Kurzy v tomto magisterském programu jsou:

MS v organizaÄním vedení a komunikaci se skládá z 33 kreditů, které zahrnují deset povinných pÅedmÄtů a výbÄr z jednoho povinného pÅedmÄtu. Kurzy jsou:

 • Dynamika vedení
 • Výzkum a psaní
 • OrganizaÄní zmÄny a rozvoj / transformaÄní vedení
 • Kritické a etické rozhodování
 • Výzkumné metody a návrh
 • Strategické plánování a vedení
 • OrganizaÄní komunikace
 • BuÄ:

Technologie pro vedoucí pracovníky NEBO Organizace kultury a budování týmů

 • Vedení a rozmanitost
 • ÅeÅ¡ení konfliktů a vyjednávání
 • Capstone Course

126573_pexels-photo-275496.jpegPixabay / Pexels

Vstupné

Aby mohli být vÅ¡ichni studenti zaÅazeni do programu, musí pÅedložit následující materiály:

 • DokonÄená žádost a platba poplatku za žádost.
 • ÃÅední pÅepis dokumentující bakaláÅský titul z akreditované vysokoÅ¡kolské instituce s průmÄrným bodovým bodem nejménÄ 3,0 na stupnici 4,0.
  • U uchazeÄů s průmÄrným bodovým hodnocením nižším než 3,0 mohou být v rozhodnutí o pÅijetí rovnÄž zohlednÄny další faktory, jako jsou roky odborné praxe, průmÄrné známky v hlavním oboru a akademický rozvoj nad bakaláÅským stupnÄm.
 • DokonÄení online rozhovoru (rozhovor bude naplánován s programovým Åeditelem).

Pokud angliÄtina není prvním jazykem uchazeÄe, pro pÅijetí je vyžadováno minimální skóre TOEFL 90 v internetovém testu (IBT) .

Poslední aktualizace Prosinec 2019

Informace o škole

The aim of Dominican College is to promote educational excellence, leadership, and service in an environment characterized by respect for the individual and concern for the community and its needs. Fo ... Čtěte více

The aim of Dominican College is to promote educational excellence, leadership, and service in an environment characterized by respect for the individual and concern for the community and its needs. Founded by the Dominican Sisters of Blauvelt, the College is an independent institution of higher learning, Catholic in origin and heritage. In the Dominican tradition, it fosters the active, shared pursuit of truth and embodies an ideal of education rooted in the values of reflective understanding and compassionate involvement. Méně