Lékař Business Administration (dba)

Všeobecné informace

2 dostupných umístění

Popis programu

Přehled

Cílem Doktor of Business Administration Program je rozšířit individuální porozumění manažerských procesů a vzájemných vztahů mezi domácím a mezinárodním otázkám. Program je navržen tak, aby připravit vedoucí na vedoucích pozicích úrovni s šíři znalostí k řešení problémů složitých mezinárodních otázkách. Po ukončení programu, DBA absolvent budou připraveny jak v teorii, tak v praxi, o tom, jak řídit na mezinárodní scéně pro celou řadu typů podniků v globálním trhu.

Program Cíle:

  • Chcete-li zlepšit pochopení lidského chování v mezinárodních / globální organizací - Chcete-li zlepšit znalosti o problematice lidských zdrojů, kterým čelí mezinárodní organizace - Chcete-li vytvořit porozumění průmyslové organizace a organizační teorie v globální / mezinárodní provoz - Vybudovat pevné základy pro řízení podniků a výzkumu pro rozhodování na vysoké úrovni rozhodování v podnikání - Chcete-li vytvořit porozumění organizační strategie a výkonnost podniku - Rozvíjet znalosti a dovednosti v oblasti výzkumných metod

Manažeři musí být schopni jasně a přesvědčivě komunikovat, pokud mají sloužit jako vůdce v oblasti obchodu, vlády a neziskových organizací. Program proto klade důraz na různé strategie efektivně komunikovat v ústní a písemné formátů.

Přijímací kritéria

Každý žadatel o přijetí bude mít osobní hodnocení jejich studijní výsledky a národních výsledků zkoušek pomoci zhodnotit svou šanci na úspěch v dokončení tohoto studijního programu.

Kritéria obsažená v tomto hodnocení jsou:

Pevná vysokoškolák záznam. Oblast žadatele studií je méně důležitá než dosažení úspěšného záznamu akademického úspěchu.

Získal magisterský titul. Je-li míra není Master of Business Administration (MBA), pak je nutné magisterský titul v úzce související oblasti. Žadatelé, kteří nejsou prováděné MBA v kurzu může být nutné dokončit až čtyři přípravné kurzy k zajištění připravenosti na nástrahami doktorského studia v oblasti podnikání a řízení.

Prokázaly úspěch v provozu podniku, ne-pro-organizace zisku, nebo vládní agentura.

Osobní prohlášení žadatele o jeho nebo její důvod pro pokračování v doktorském studijním programu, a jak se připravit ho nebo ji na pozadí žadatele pro akademický úspěch. Výsledky Graduate Management přijímací zkoušky (GMAT), které nejsou nutné pro přijetí do programu. Žadatel však může chtít předložit takové skóre ve prospěch jeho nebo její aplikaci.

Žadatelé, jejichž absolvent titul byl dokončen v jiném jazyce než v angličtině, musí předložit důkaz o anglické způsobilosti buď prostřednictvím svého TOEFL nebo Îlets skóre jako součást jejich přijímací materiálů.

Struktura programu

Program je navržen ve formátu kohorty. Studenti jsou součástí skupiny složené z jiných doktorských studentů, kteří pokrok v rámci programu spolu. Tento přístup vytváří učení prostřednictvím skupinové dynamiky a pomůcek na rozvíjení řešení problémů dovednosti životně důležité pro úspěch v obchodním světě.

Očekává se, že studenti se dva kurzy za období (semestr), dokud nedosáhnou úrovně disertační práce, po které každý kurz je třeba brát postupně. Je plánováno Délka programu po dobu tří (3) let. Pokud se student může ukázat polehčující okolnosti, čas dokončení může být prodloužena až na čtyři a půl (4 1/2) let se souhlasem děkana.

Program se skládá z 60 kreditů takto:

  • 36 kreditů zásadního kurzu - 12 kreditů výzkumných kurzy - 12 kreditů disertačních kurzů
Poslední aktualizace Dub 2015

Informace o škole

Dulles University is dedicated to the delivery of collegiate education in a manner that respects the dignity, worth and potential of each and every student. By creating an environment whereby knowledg ... Čtěte více

Dulles University is dedicated to the delivery of collegiate education in a manner that respects the dignity, worth and potential of each and every student. By creating an environment whereby knowledge is acquired and developed and where creative activities seek to enrich the experiences of the student to be prepared for a global society, the University prepares its students for a range of employment opportunities. Méně
Fairfax , Vídeň + 1 Více Méně