Přečtěte si oficiální popis

Tento studijní program pomáhá studentům pokročit v jejich kariéře jako konzultanti nebo profesionální manažeři v oblasti bezpečnosti a zabezpečení informací . V tomto programu se studenti zabývají řešeními aplikovaných výzkumných projektů zaměřených na řešení, které řeší příslušné průmyslové problémy a přispívají k rozvoji znalostí v praxi informačního zabezpečení.

Tento program podporuje rozvoj studentů, kteří:

  • Jsou uznáváni jako odborníci s odbornými znalostmi ve specializované oblasti studia relevantní pro komunitu kybernetického zabezpečení
  • Aplikujte dovednosti kritického myšlení a řešení problémů při analýze otázek zabezpečení informací
  • Využijte důkaz založený přístup k identifikaci řešení při řešení problémů týkajících se kybernetické bezpečnosti
  • Prokázat způsobilost provádět terénní výzkum zaměřený na řešení relevantní pro praktiky, kteří se zabývají zajišťováním informací
  • Učinit další příspěvky k znalostem a praxi v oblasti počítačové bezpečnosti

Cíle programu

Po absolvování tohoto studijního programu budou absolventi schopni:

  • Analyzovat, posuzovat a kritizovat použitelnost osvědčených postupů při řešení otázek zabezpečení informací
  • Demonstruovat sekundární výzkumné kompetence při vyšetřování a identifikaci problémů, s nimiž se setkávají praktikujícími zajišťujícími informace
  • Vypracujte doporučení založená na důkazech pro řešení, která řeší problémy související s komunitou počítačového zabezpečení
  • Empiricky posoudit proveditelnost navrženého řešení problému, který ovlivňuje komunitu kybernetického zabezpečení
  • Uveďte důkladné znalosti o specializovaném oboru, který se týká komunity pro počítačovou bezpečnost

Kvalifikační zkouška

Doktorandi zapsaní do programu DIA musí absolvovat kvalifikační zkoušku. Tato zkouška se používá k hodnocení ovládání konceptů a základů aplikovaného výzkumu a je spravována současně v týdnech 4-8 kurzu RM9100 v samostatném kurzu s názvem IA9130 (0 kreditů).

Požadavky na úvěr

Doctorate in Information Assurance se skládá z minimálně 62 semestrálních kreditů, z toho 48 kreditů před disertačními kurzy (sestávající z 30 kreditů z obsahu informační bezpečnosti je převzato ze základních a specializačních kurzů, 6 kreditů z předmětů výzkumných metod, 6 kreditů z výzkumu kurzů metodiky, 6 kreditů z předmětů výzkumu a přípravy) a 14 kreditů z dizertačních kurzů.

Aby bylo zajištěno, že doktorandi učiní trvalý pokrok směrem k dokončení svých disertačních prací, vypracovala univerzitní dizertační projekt . Tento plán se skládá ze série výstupů, které studentům připravuje kurzy výzkumných metod a disertační kurzy.

Konečně před udělením diplomu musí doktorand úspěšně obhájit doktorskou disertaci před ústním projevem před disertačním výborem.

Více informací: https://www.ufairfax.edu/doctorate/cybersecurity/information-assurance/learn-more/ https://www.ufairfax.edu/doctorate/cybersecurity/information-assurance/

Program se vyučuje na:
Angličtina

Zobraz 3 více kurzů z University of Fairfax »

This course is Online forma
Start Date
Mar 2019
Duration
Deadline
Kontaktuj školu
Deadline for Summer session begining July 2nd. is June the 22nd.
Podle místa
Podle data
Start Date
Mar 2019
End Date
Termín odevzdání přihlášek
Kontaktuj školu
Deadline for Summer session begining July 2nd. is June the 22nd.

Mar 2019

Location
Termín odevzdání přihlášek
Kontaktuj školu
Deadline for Summer session begining July 2nd. is June the 22nd.
End Date