Přečtěte si oficiální popis

O

BSHS vyžaduje absolvování celkem 120 kreditních hodin výuky, z nichž 60 je na vyšší úrovni (juniorské a seniorské roky). Studenti musí absolvovat minimálně 60 kreditních hodin vysokoškolských studií na nižší úrovni (ročník a druhý ročník). V požadovaných 120 úvěrových hodin musí student dokončit alespoň 30 kreditních hodin ve všeobecném vzdělávání celkem získat BSHS titul.

Cíle programu BSHS

Po úspěšném dokončení programu budou studenti schopni:

 • Aplikujte znalosti ve vnitřní bezpečnosti na specializované oblasti, které vás znepokojují
 • Vyhodnoťte důležitost komunikace, koordinace a spolupráce v různých konkurenčních agenturách
 • Aplikujte odborné znalosti v různých mezinárodních a domácích teroristických subjektech a pochopte základní konflikty, které podporují jejich existenci
 • Srovnejte reálné analýzy a řešení konfliktů, které byly použity k potlačení krizí
 • Syntetizujte roli klíčových hráčů ve vnitřní bezpečnosti, jako je vláda (federální, státní
 • Udělat návrhy na implementaci nových myšlenek využitím výzkumných metod a statistických dat z oblasti
 • Vytvoření realistických politik vnitřní bezpečnosti s využitím různých hledisek při současném zohlednění skutečností, jako jsou rozpočtové obavy a právní autorita

Základní kurzy BSHS

 • CJ 320 Úvod do forenzní vědy
 • CJ 405 trestní vyšetřování
 • COMM 205 Technické psaní
 • HS 100 Úvod do vnitřní bezpečnosti
 • HS 110 Úvod do řízení mimořádných událostí
 • HS 130 Úvod do terorismu a protiterorismu
 • HS 201 nouzová připravenost
 • HS 265 Úvod do mezinárodních vztahů
 • HS 271 Technologie nouzového řízení
 • HS 310 Kritická reakce na incidenty
 • HS 420 námořní bezpečnost

Doporučené volby BSHS

 • CJ 100 Úvod do trestní justice
 • CJ 206 Úvod do vymáhání práva
 • CJ 216 Kriminologie
 • Ústavní právo CJ 340
 • Systém trestních soudů CJ 400
 • CJ 410 trestní důkazy
 • CJ 420 trestní řízení
 • CJ 450 Trestní spravedlnost
 • COMM 330 Organizační komunikace
 • FIN 300 Principy financí
 • HA 310 Epidemiologie a zdraví komunity
 • MGT 300 principy řízení
 • MGT 311 Řízení lidských zdrojů
 • Vedení MGT 331
 • MGT 332 Organizační chování
Program se vyučuje na:
Angličtina
University of Management and Technology

Zobraz 13 více kurzů z University of Management and Technology »

Poslední aktualizace October 27, 2018
This course is Online forma
Start Date
Sep 2019
Duration
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
Sep 2019
End Date
Termín odevzdání přihlášek

Sep 2019

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date