Read the Official Description

Program pro bakalářské studium v aplikovaném managementu Grand Canyon University zdůrazňuje organizační chování, obchodní řízení, vedoucí zaměstnance, marketingové koncepce, manažerské účetnictví a efektivní ústní a písemnou obchodní komunikaci vyžadovanou od obchodních manažerů.

Program se zabývá třemi doménami:

Obchodní operace a prostředí:

Naučte se měřit finanční výkonnost pomocí hodnocení finančních výkazů, určení způsobu formulování marketingových strategií prostřednictvím marketingových a spotřebitelských údajů, zjištění vlivu životního cyklu řízení projektů

Kritická analýza a řešení problémů:

Analyzovat a porovnávat metody výzkumu, vyvíjet plány sběru dat, řešit obchodní problémy v reálném světě pomocí technologického pokroku, stát se aktivním členem týmu a agentem pro změnu

Řízení:

Rozvíjet inovativní postupy řízení založené na hodnotách, učit se, jak přispívat ke spokojenosti zaměstnanců, hodnotit strategie řízení a jejich dopad na organizace, zkoumat vliv vedoucích pracovníků

Program taught in:
Angličtina

See 3 more programs offered by Grand Canyon University »

Last updated January 18, 2019
This course is Online forma
Start Date
Sept. 2019
Duration
Kontaktuj školu
Denní studium
Deadline
By locations
By date
Start Date
Sept. 2019
End Date
Application deadline

Sept. 2019

Location
Application deadline
End Date