Program pro bakalářské studium v aplikovaném managementu Grand Canyon University zdůrazňuje organizační chování, obchodní řízení, vedoucí zaměstnance, marketingové koncepce, manažerské účetnictví a efektivní ústní a písemnou obchodní komunikaci vyžadovanou od obchodních manažerů.

Program se zabývá třemi doménami:

Obchodní operace a prostředí:

Naučte se měřit finanční výkonnost pomocí hodnocení finančních výkazů, určení způsobu formulování marketingových strategií prostřednictvím marketingových a spotřebitelských údajů, zjištění vlivu životního cyklu řízení projektů

Kritická analýza a řešení problémů:

Analyzovat a porovnávat metody výzkumu, vyvíjet plány sběru dat, řešit obchodní problémy v reálném světě pomocí technologického pokroku, stát se aktivním členem týmu a agentem pro změnu

Řízení:

Rozvíjet inovativní postupy řízení založené na hodnotách, učit se, jak přispívat ke spokojenosti zaměstnanců, hodnotit strategie řízení a jejich dopad na organizace, zkoumat vliv vedoucích pracovníků

Program se vyučuje na:
Angličtina

Zobraz 3 více kurzů z Grand Canyon University »

Poslední aktualizace January 18, 2019
Tento kurz je Online forma
Start Date
Zář 2019
Duration
Kontaktuj školu
Denní studium
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
Zář 2019
End Date
Termín odevzdání přihlášek

Zář 2019

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date