Read the Official Description

Přehled

Program přidruženého umění v informačních technologiích (AAIT) poskytuje základy a dovednosti potřebné pro vstup do oblasti informačních technologií. Získání diplomu Associate splňuje potřeby dospělých studentů před tím, než nastoupí na profesionální program nebo vyšší úroveň.

Učitel umění v oblasti informačních technologií umožní studentům prokázat správné pochopení organizačních zásad, zajištění kvality a vedení v pozicích informačních technologií. AAIT je také důležitým mezníkem pro vzdělávací cíle studentů.

Programové kompetence a cíle učení

Po úspěšném dokončení tohoto programu budou studenti schopni:

 • Demonstrace dovedností v angličtině a komunikačních dovednostech
 • Zobrazit pozitivní postoje v lidském vztahu v multikulturním a rozmanitém prostředí
 • Využít znalosti a dovednosti v moderní technologii v rámci informačních technologií, obchodních operací nebo vedoucí úlohy
 • Dokázat pochopení teorie a aplikace vztahující se k prostředí informačních technologií
 • Prokázat znalosti a porozumění profesní etice, které se vztahují na osobní a obchodní rozhodnutí
 • Získat základní dovednosti a znalosti počítačů a používat nástroje s důvěrou
 • Aplikujte techniky vhodné k řešení technologických problémů v organizacích

Kurzy informačních technologií

 • BUS 201 Podnikání a společnost
 • BUS 215 Obchodní komunikace
 • BUS 225 Základy obchodní etiky
 • ECO 215 Přehled ekonomiky
 • IST 227 Informační technologie v podnikání
 • IST 228 Datová komunikace a distribuované sítě
 • IST 234 Základy správy databází
 • IST 235 Právní otázky v informačních technologiích
 • IST 247 Úvod do návrhu a implementace analýzy informačního systému
 • IST 256 Úvod do zabezpečení a ohrožení Internetu

Rozvrh kurzu

Program Přidružený v umění v informačních technologiích vyžaduje dokončení 60 jednotek, které zahrnují:

Kurzy všeobecného vzdělávání: 30 jednotek / 10 kurzů

California Intercontinental University používá prvky kursového programu Intersegmentální všeobecné vzdělávání (IGETC), který určuje rozsah požadavků na všeobecné vzdělávací kurzy. Při tomto odhodlání mohou být předmětem kurzů, které uznává IGETC, které nejsou nabízeny California Intercontinental University považovány za vzdorování některých kurzů všeobecného vzdělávání.

Kurzy informačních technologií: 30 jednotek / 10 kurzů

Požadavky na přijetí

Vedle předběžných přijímacích požadavků musí žadatel o studijní program Associate předložit a splnit následující předpoklady pro přijetí:

 1. Oficiální přepis zobrazující absolvování středoškolského diplomu nebo GED (bez práce na vysoké škole). Doklady DD 214, které ukazují dokončení střední školy, mohou být přijaty jako důkaz pro vojenské studenty.
 2. Pokud žadatel dokončil některé schválené postsekundární vysokoškolské práce, bude vyžadována uzavřená kopie jeho úředních přepisů (v tomto případě nebude zapotřebí ověření dokončení HS)
 3. Akademický záznam žadatele o vysokoškolské vzdělání musí vykazovat minimální průměrný bod (GPA) C (2,0 na stupnici 4,0) nebo vyšší

Požadavky na absolvování studia

Titul Associate of Arts je udělen těm, kteří splnili následující požadavky:

 1. Úspěšné absolvování kurzů GE, Požadovaných a Důrazů příslušného učebního plánu (nebo jejich ekvivalentu) a splnění minimálního požadovaného učebního času pro každý kurz a program
 2. Podařilo se splnit požadovaný pobytový požadavek na absolvování a udělení titulu
 3. Dosažte nejméně 2.0 kumulativní bodový průměr (CGPA) pro všechny kurzy na California Intercontinental University
 4. Zbavte se veškeré zadluženosti a dalších povinností před California Intercontinental University před udělením titulu
 5. Doporučujeme absolvování na fakultě a akademické oddělení
Program taught in:
Angličtina
California Intercontinental University

See 18 more programs offered by California Intercontinental University »

This course is Online forma
Start Date
Sept. 2019
Duration
2 let
Price
- 345 USD za kredit
Deadline
By locations
By date
Start Date
Sept. 2019
End Date
Application deadline

Sept. 2019