Read the Official Description

Online arabský program je důležitý on-line program a obrat v historii výuky arabštiny na non-rodilý mluvčí.

1.. Uspokojte potřeby výuky arabštiny s cizími řečníky tím, že poskytnete komplexní a integrovaný on-line program představující pokročilé učební osnovy s umístěním a standardizované testy v nejpokrokovějším jazykovém výukovém formátu.

2. Setkat se s rostoucí poptávkou od řečníků jiných jazyků pro výuku arabského jazyka.

3. Přednášejte arabštinu na cizích mluvčích ve své moderní standardní a funkční formě se zaměřením na každodenní použití.

4. Prezentovat integrované, interaktivní a moderní e-learning arabštiny pro řečníky jiných jazyků.

Výukové úrovně

Výukové úrovně tohoto programu jsou založeny na Společném evropském referenčním rámci pro jazyky.

Program taught in:
Arabština
This course is Online forma
Start Date
Contact school
Duration
980 hodin
Price
Deadline
By locations
By date
Start Date
Contact school
End Date
Application deadline

Contact school

Location
Application deadline
End Date