Arabština online

Všeobecné informace

Popis programu

Online arabský program je důležitý on-line program a obrat v historii výuky arabštiny na non-rodilý mluvčí.

1.. Uspokojte potřeby výuky arabštiny s cizími řečníky tím, že poskytnete komplexní a integrovaný on-line program představující pokročilé učební osnovy s umístěním a standardizované testy v nejpokrokovějším jazykovém výukovém formátu.

2. Setkat se s rostoucí poptávkou od řečníků jiných jazyků pro výuku arabského jazyka.

3. Přednášejte arabštinu na cizích mluvčích ve své moderní standardní a funkční formě se zaměřením na každodenní použití.

4. Prezentovat integrované, interaktivní a moderní e-learning arabštiny pro řečníky jiných jazyků.

Výukové úrovně

Výukové úrovně tohoto programu jsou založeny na Společném evropském referenčním rámci pro jazyky.

Poslední aktualizace Bře 2020

Stipendium Keystone

Objevte, jaké možnosti vám může nabídnout naše stipendium

Informace o škole

Online Arabic Program is a vital online program and a turning point in the history of teaching Arabic to non-native speakers. The program is a new learning model offered by the Saudi Electronic Univer ... Čtěte více

Online Arabic Program is a vital online program and a turning point in the history of teaching Arabic to non-native speakers. The program is a new learning model offered by the Saudi Electronic University to teach the Arabic language. Méně
Saúdská Arábie online