Přečtěte si oficiální popis

Online arabský program je důležitý on-line program a obrat v historii výuky arabštiny na non-rodilý mluvčí.

1.. Uspokojte potřeby výuky arabštiny s cizími řečníky tím, že poskytnete komplexní a integrovaný on-line program představující pokročilé učební osnovy s umístěním a standardizované testy v nejpokrokovějším jazykovém výukovém formátu.

2. Setkat se s rostoucí poptávkou od řečníků jiných jazyků pro výuku arabského jazyka.

3. Přednášejte arabštinu na cizích mluvčích ve své moderní standardní a funkční formě se zaměřením na každodenní použití.

4. Prezentovat integrované, interaktivní a moderní e-learning arabštiny pro řečníky jiných jazyků.

Výukové úrovně

Výukové úrovně tohoto programu jsou založeny na Společném evropském referenčním rámci pro jazyky.

Program se vyučuje na:
Arabština

Zobraz 1 více kurzů z Arabic-Online »

This course is Online forma
Start Date
Sep 2019
Duration
980 hodin
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
Sep 2019
End Date
Termín odevzdání přihlášek

Sep 2019

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date